Få din krop, sind og livet i balance
Fokus på energi

Lyd- og frekvensbehandling til børn, unge og voksne.

Mere om lyd og frekvensEr du interesseret i en behandling

Få din krop, sind og livet i balance
Fokus på energi

Lyd- og frekvensbehandling til børn, unge og voksne

Mere om lyd og frekvensEr du interesseret i en behandling

Det enkle og magiske i krop, lyd og helbred

”Det må kunne gøres bedre” har jeg ofte tænkt, når jeg mødte mennesker enten med uforklarlige lidelser, eller de mennesker, der i deres hverdag ikke havde tilstrækkeligt overskud til blot det almindelige liv.

Min sygeplejefaglige viden var utilstrækkelig. Jeg savnede et helhedssyn på krop, sind og helbred, og en mere helstøbt opfattelse af menneske, symptomer og miljø.

Derfor har jeg siden 2005 arbejdet med Lyd- og frekvensbehandling. Denne behandlingsform er i stand til at rette op på ubalancer, der kan være opstået fx ved fødslen, eller andre hændelser som chok, traumer, kriser, ulykker. Disse hændelser giver kroppen uro/træthed og i nogle tilfælde sygdomme.

Ved at kroppens struktur og energisystem genoprettes/kommer i balance, betyder det, at min behandlingsform giver kroppen mulighed for igen at arbejde enkelt og bedre. I den proces styrkes immunforsvaret og kroppens medfødte evner for selvregulering og selvhelbredelse får langt bedre vilkår for optimal funktion.

Fødslen kan både for mor og barn være en voldsom hændelse. Der kan i forløbet være risiko for voldsom oplevelse af stress i barnets umodne stress og nervesystem. Der er risiko for, at der handles så hurtigt, at spædbarnets kranie- og bækkenknogler forskubbes. At rette op på det efter fødslen vil give barnet langt større mulighed for ro til at restituere sig, finde ro i kroppen, og ro til at møde sit nye liv.

Uanset aldersgruppe og gener har min behandlingsform igen og igen vist, hvordan mine klienter oftest hurtigt og enkelt oplever positive forandringer både i krop, sind og handlekraft i det sociale samspil. Nogle af mine klienter kalder det trylleri. Jeg kalder det muligheder i energi- og frekvensbehandling.

Vækst, udvikling, helbred og trivsel er ud fra et energi- og frekvensmedicinsk perspektiv først og fremmest et spørgsmål om energikvalitet og energiniveau. Hvis vi ikke har tilstrækkelig energi, er det umuligt at have energi til at udfolde vores medfødte potentialer i vækst, udvikling og trivsel. På sigt kan det være en barriere for ens helbred.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om, hvordan jeg arbejder og få mere viden om, hvad et behandlingsforløb bl.a. kan være.

Karin Siff Munck

Lyd- og frekvenser kan hjælpe dig eller én du holder af

Når ens krop begynder, at ”snakke” er det tid til at lytte og forstå, at når kroppen ”snakker”, så vil den gerne have os til at lytte.

Ethvert traume, krise, sygdomsforløb og helbredsproblem vil altid være både en personlig og kropslig  læreproces for den enkelte.

Det enkelte menneskes symptomer og gener kan variere meget, men vejen til selvhelbredelse og selvregulering er altid den samme. Det handler om at identificere og reducere det, der belaster krop og sind og om at styrke og genopbygge det enkelte menneskes energi og handlekraft.

Det enkelte menneskes erfaringer og indsigt i sin livshistorie og kendskab til særligt belastende livshændelser kan, sammen med min faglige viden og systematiske fremgangsmåde, danne basis for et nyt perspektiv på din situation og i konstruktivt samarbejde skabe nye muligheder for dig og dit liv.

Udgangspunktet for en behandling kan både være én eller flere grunde. Ser her:

 • Afgrænsede symptomer og gener er oplagte til lyd- og frekvensbehandling. Her kan nævnes Hovedpine, migræne, rygsmerter, piskesmæld, bækkenløsning, hjerteproblemer, ”nerve i klemme”, urinveje, blæreproblemer, mave/tarm og fordøjelsesbesvær, stofskifte, hormonelle ubalancer, mm.
 • Særlige livshændelser: fx træthed, energitab, psykisk ubalance, smerter ved graviditet, fødsel og efterfødsel
 • Traditionel diagnose og behandlingsforløb kan med fordel understøttes med lyd og frekvenser for at styrke kroppens energi og selvhelbredende evner.
 • Et ønske om en energitest for at planlægge, forebygge og styrke egen indsats for mere energi og bedre helbred.

Mere gennemgribende gener og belastninger i krop og sind, kan vise sig på mange forskellige måder, som fx:

 • Lærings- og koncentrationsbesvær
 • Børn med fysiske og /eller psykiske udviklings- og trivselsproblemer
 • Nedsat energi og hyppige infektioner
 • Gener, ubehag eller smerter i krop
 • Akut og langvarig stress
 • Følger efter ulykker, chok, traumer
 • Manglende livslyst og tegn på depression
 • Følger af tab og sorg
 • Genopbygning af helbred efter længere sygdomsforløb
 • Psykiske og fysiske gener under graviditet fx bækkenløsning


Du er altid velkommen til at kontakte mig for nærmere information eller læse mere om hvordan en lydbehandling foregår.

Din krop viser vej mod mere energi og handlekraft

Jeg kan ikke løse udfordringer i et andet menneskes liv. Men gennem vores samtale og den verbale testsystematik, jeg anvender, er det muligt via krop og cellers hukommelse at få indblik og være i dialog med din krops intelligens og visdom. Det er afsættet for at vælge de lyde og frekvenser, der kan hjælpe dig.

Hvad siger mine klienter

Jeg kommer altid til at smile

At være i behandling hos Karin er noget helt særligt. Hun er meget kompetent og empatisk. Jeg har fået en meget større forståelse for sammenhængene i mit liv. Det er min krop, der svarer på Karins spørgsmål. Hele kroppen bliver nøje gennemgået. Fysiske ubalancer, gamle traumer eller lign. rettes op med kostvejledning og lyde. Karin kan endda nøje spørge ind til, hvornår ubalancen/traumet er startet/sket. Som oftest ved jeg i samme øjeblik, hvad det drejer sig om, hvad der skete dengang. Det bliver så healet ved hjælp af lyde.

Efterfølgende er der en lettelse og balance i kroppen, og jeg kan se på traumet helt neutralt. Man får en cd med hjem og bliver vejledt i, hvordan man skal bruge lydene. At høre lydene er hurtigt blevet en del af min hverdag, jeg kan mærke, at de gør mig godt, at de løfter mig. Det er kun rart at høre lydene og sige bekræftelserne. Jeg kommer altid til at smile, når de store plader bliver brugt til sidst, så suser det med en mægtig kraft.

En verden til forskel for os

Da vi startede hos Karin var Albert 6 år gammel. På det tidspunkt løb han hurtigt tør for energi og kræfter, hvilket påvirkede hans trivsel og overskud i hverdagen. Samtidig var hans appetit lav, han var meget kræsen og spiste kun små portioner.

Hos Karin blev Albert testet og modtog behandling. Derudover fik vi vejledning til diverse kosttilskud, samt et lydprogram med forskellige lydspor, som Albert skulle lytte til dagligt eller ugentligt. Albert tog godt imod, at han skulle høre lydprogrammet, der gav ham en stille stund før sengetid, og i starten efterspurgte han af og til selv at høre lydprogrammerne.

Ret hurtigt efter at vi startede med lydprogrammet skete der en forandring hos Albert. Albert har hele tiden udviklet sig, men med gode og mindre gode perioder. Men efter vi er startet hos Karin, har vi faktisk ikke oplevet, at han har haft en mindre god periode.

Han har fået markant mere energi og overskud. Så har han fået mere appetit og lyst til mad, men han er stadig kræsen, men her har vi nu, via Karin, fået ny viden og tro på, at også det vil løse sig. Det øgede energiniveau har betydet, at han har været i en rigtig god udvikling, og det på trods af skolestart, som vi havde troet ville blive en stor udfordring for ham. Det har også været et stort skifte, men han mangler ikke overskud, som han gjorde tidligere. Han har mod på udfordringerne, hvilket betyder en verden til forskel for os.

Kontakt mig